Meslek Ara

Yükleniyor...

TAPU VE KADASTRO TEKNİKERİ

TANIM 

Ev, tarla, bahçe, fabrika gibi taşınmaz malların yerlerini gösteren haritaların çıkarılması ve bunların tapuya kaydedilmesi konusunda harita ve kadastro mühendisi ile harita teknisyeni arasında görev yapan elemandır.

GÖREVLER 

- Yerleşim bölgelerinde, tarım ve orman alanlarında bireylere veya kurumlara ait taşınmaz malın alanını ölçer, sınırlarını belirler, haritasını yapar ve sahipleri adına tapu kayıtlarına işler, 
- Yol, baraj gibi kamuya ait yapılar için gereken alanın ölçümünü yapar, bu alan içinde kamulaştırılması gereken yapıları belirler, 
- Topoğrafik ölçme aletleri ile araziyi ölçer, notlar alır, eğimini belirler, aldığı ölçümlerle harita çizim tekniğine uygun olarak arazinin haritasını çizer, 
- Almış olduğu ölçümleri belirli oranlarda küçülterek ölçeklerini saptar, uygulama projesine işler, 
- Mahkemelerde bilirkişi olarak görev alır. 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN 

- Ölçme aletleri (nivo, jalon, şeritmetre),
- Ağaç kazık ve beton bloklar, 
- Sayma çubukları, çivi ve boniler, 
- Pusula, plançete, çizim paftaları, 
- Çizim aletleri (rapido kalem, aydınger kağıdı), 
- Kırtasiye malzemeleri, 
- Mira, şakül, harita, plan, tapu senedi ve ilgili evraklar, 
- Bilgisayar ve ilgili yazılımlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER 

Tapu ve kadastro teknikeri olmak isteyenlerin; 
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, 
- Sayılarla ölçümler, işlemler yapabilen, 
- Düzgün şekil çizebilen, 
- Açık havada çalışmaktan hoşlanan, 
- Başkaları ile işbirliği yapabilen, 
- Dikkatli kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Tapu ve kadastro teknikeri, resmi kuruluşlarda ve özel mühendislik bürolarında görev yaparlar. Çalışmalar çoğunlukla açık havada ve değişik iklim koşullarında yapılır. Çalışmalarında birinci derecede verilerle (ölçme sunuşları) ilgili olup, harita ve kadastro mühendisi ve harita teknisyeni ile iletişim halindedirler.MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi; üniversitelere bağlı Meslek Yüksekokullarının Tapu ve Kadastro bölümünde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Mesleğin eğitimine girebilmek için, 
- Lise veya dengi okul mezunu olmak, 
- Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar “Tapu ve Kadastro” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. 
- Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Ayrıca, 1. ve 2. sınıfta l2'şer hafta süreyle staj yapılmaktadır. 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA 

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara “Tapu ve Kadastro Önlisans Diploması" verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Tapu ve Kadastro Teknikeri; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm Bakanlıklarında, İller Bankası, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve taşra teşkilatında, Maden Tetkik Arama Enstitüsü ve belediyeler gibi kamu kuruluşları ile harita, parselasyon, imar planı, yol, baraj gibi hizmetler yapan müteahhit firma ve şirketlerde görev alabilirler. Ülkemiz kadastrosunun (1993 yılı), şehir bazında % 80'inin, köy bazında %65'inin yapılabildiği, nüfusun sürekli artış göstererek yerleşim yerlerinin artmasına yol açtığı göz önüne alındığında meslek elemanına ihtiyacın giderek artacağı söylenebilir. EĞİTİM SÜRESİNCE KAZANÇ

- Eğitim süresince mesleki faaliyetten kaynaklanan kazanç kişinin özel çabaları ile boş zamanlarında ve staj sırasındaki çalışması ile sağlanabilir,
- Bunun dışında, Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksekokul süresince her ay verilen faizsiz ve mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmayan öğrenim kredisinden yararlanılabilir,
- Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurtlarından barınma amacıyla yararlanılabilir,
- Vakıfların, kamu kuruluşlarının ve bazı özel kuruluşların sağladığı burslardan yararlanılabilir.

EĞİTİM SONRASI 

- Eğitim sonrası Tapu Kadastro Müdürlüklerinde sicil memuru olarak ilk defa ataması yapılan kişi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre l0.derecenin 1. kademesinden işe başlatılır. Aylık ücretine arazi tazminatı, yan ödeme, özel hizmet tazminatı vb. ek ücretler eklenir. Özel müteahhit firma ve şirketlerde çalışıldığında ücretler değişmektedir.

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME 

Tapu ve Kadastro önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)” başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Harita Kadastro Teknisyeni,
- Teknik Ressam,
- Topoğraf.

EK BİLGİLER GÖREV

- İş organizasyonu yapar,
- Çevre koruma önlemleri alır,
- İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
- Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
- Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

KAYNAKÇA

- Meslek elemanları,
- Üniversiteler ,Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi 2000 (Prof. Dr. Yıldız Kuzgun)
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
- Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
- T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/
- Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri